Personel Devam Kontrol Sistemlerinde PDKS programının yeri ve önemi nedir?

PDKS Programları, PDKS cihazlarından aldıkları GİRİŞ ve ÇIKIŞ hareketlerini veritabanına kayıt eder. Toplanan bu verilerden işletmenin farklı departmanları için ihtiyaç duyulan raporları üretir. Örneğin İnsan Kaynakları için giriş-çıkış ve puantaj raporlarını üretir. Üretim Departmanı için üretim sahasında geçirilen süreleri içeren raporları üretir. Ayrıca ERP ve BORDRO YAZILIMLARI ile de entegre olabilen PDKS Yazılımları; puantaj kartlarını, ücret pusulalarını, devamsız personelleri, izinli personelleri vb. sonuçları içeren raporları ihtiyaç duyulan anda ve hatasız hazırlamaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemlerinde PDKS Progrmının yeri ve önemi nedir?

PDKS Programları geliştirildikleri yazılım dillerine, kullandıkları veritabanlarına, haberleşebildikleri PDKS Cihazlarınana göre gruplandırılabilirler. Yazılımcılar günümüzde uygulamalarını geliştirirken C#.Net, VB.Net, Java, Delphi vb. yazılım geliştirme dillerini kullanmaktadır. Bu uygulamalarla PDKS Programlarının kullanıcı ara yüzü (GUI - Graphical User Interface) geliştirilir. Bu arayüzlerde son kullanıcıların (Bilgi İşlem departmanı da dahil) değişiklik yapma imkânı genellikle olmamaktadır. Tam da bu nedenle işletmeler satın alacakları PDKS Yazılımlarını seçerken;
. Kullanıcı ara yüzlerinin anlaşılır,
. İstenilen raporları üretebilen,
. Belli oranda kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilen,
. Farklı dillerde kullanım imkanı bulunan,
. Mevcut PDKS Cihazlarınız ile haberleşebilen,
. İşletme ihtiyaçlarını karşılayacak modüler yapıda olan,
. İşletmenin diğer yazılımları ile entegre olabilen,

vb. özelliklere sahip olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özellikle büyük ve orta ölçekli işletmelerin satın alacakları PDKS Sistemlerini seçerken dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan biri PDKS Programının kullandığı veritabanıdır. MySQL, Firebird, Access vb. ücretsiz ve/veya verimi düşük, BORDRO ve ERP Yazılımları ile entegre olmayı zorlaştıran veritabanlarını kullanan yazılımlardan uzak durulmalıdır. Bunların yerine BORDRO ve ERP Yazılımlarının birçoğunun da tercih ettiği MSSQL, ORACLE, DB2 vb. güçlü, performanslı, yedeklenmesi ve bakımı kolay, arkasında bir kurum bulunan veritabanlarını kullanan PDKS Yazılımlarına sahip sistemler tercih edilmelidir.

Personel Devam Kontrol Sistemi seçiminde dikkat edilecek noktalar.

İşletmeniz için PDKS Sistemi seçerken önemli noktalardan bir diğeri de PDKS Programının güncel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor olmasıdır. Bundan daha da önemlisi işletmeniz gelişip büyüdükçe ortaya çıkacak ihtiyaçlarınızın karşılaması hususunda da size güven verebiliyor olmasıdır.

Bunun yanında satış sonrası destek hizmeti ve danışmanlık ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bilgi birikimine sahip çalışanları bünyesinde barındıran PDKS firmalarını tercih etmek problemsiz ve sürdürülebilir çözüme sahip olmanızı sağlar.

PDKS Sisteminden tam verim alabilmek için PDKS Programı kullanıcılarının konu hakkında gerekli bilgi birikimine, sorumluluğa ve yetkiye sahip olmaları da oldukça önemilidir.

Günümüzde büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin tamamına yakını PDKS Sistemlerini yaygın olarak kullanmaktadır. Bu işletmeler ihtiyaç duydukları raporların bir kısmını PDKS Programlarından alır, bir kısmını da PDKS Yazılımlarından BORDRO ve ERP Yazılımlarına aktarılan verilerden alırlar. Bu sayede işletmeler personel yönetimi ve personel verimlilik değerlendirmesi için iş gücü harcamaz. Bunun yanında objektif (tarafsız) ve hatasız bir değerlendirme aracına sahip olurlar.