PDKS

PDKS, Personel Devam Kontrol Sistemleri ifadesinin kısaltmasıdır. Firma çalışanlarının mesai başlangıç ve mesai bitiş saatlerini, izinlerini, görevlendirmelerini, devamsızlık mazeretleri vb. verilerini kayıt altına alan, bu verileri kullanarak puantaj kartlarını hazırlayan ve saklayan otomasyonlardır. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan puantaj sonuçlarını Bordro yazılımlarına aktaran ve/veya hesap pusulası oluşturabilen PDKS sistemleri günümüzde işletmlerin en temel gereksinimlerinden biri haline gelmiştir.

PDKS

PDKS Sistemlerinin işletmeler için kritik derecede önemli hale gelmesinin başlıca nedenleri;
. Personel devam takip işlemlerini insan hatalarından arındırmak,
. Daha hızlı ve daha doğru maaş hesabı yapabilmek,
. İş gücü kaybını minimum seviyelere indirmek vb olarak sıralanabilir.

Günümüzde PDKS Sistemlerinin maliyetleri bu iş için ayrılacak personel maliyetlerine oranla oldukça düşüktür. Personel devam takibi ve puantaj hesaplama işlemleri için ayrıca personeller görevlendirmeye gerek kalmadığından, Personel Devam Takip Sistemlerine yapılan yatırımlar kısa bir süre içerisinde geri döner. İlk yatırım ve sistem bakım-destek maliyeti dışında bir maliyeti yoktur. Bunun yanında Personel Devam Kontrol Sistemleri;
. Yıllık izin kullanmazlar,
. Hastalanmazlar,
. Molaya ihtiyaçları yoktur,
. İşten ayrılmazlar,
. Hesaplanan puantaj değerlerini kişiye göre yuvarlamazlar,
. 7 gün 24 saat aynı kararlılık ve performans ile çalışırlar.

Günümüzde personel istihdam eden bütün firmalarda kullanılmakta olan PDKS Sistemleri işletmenin yapısına, personel sayısına, lokasyon sayısına, çalışma sistemine (vardiyalı, vardiyasız) vb. kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterse de iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar PDKS Programı ve PDKS Cihazları unsurlarıdır.