PDKS Yazılımı ile BORDRO, ERP vb. yazılımlarının entegrasyonu.