PDKS SATIN ALIM SÜREÇLERİ

Birçok işletme PDKS sistemini seçerken PDKS cihazlarının özelliklerine bakarak karar verir. PDKS Sisteminin seçimini genellikle alacağı PDKS cihazının personel kapasitesi, kayıt kapasitesi, görünüşü, sesli ve ışıklı uyarıları vb. özelliklerine bakarak yapar. PDKS yazılımları da diğer yazılımlar gibi elle tutulamadıkları için ilk satın alma sürecinde kendilerinden çok bahsedilmez. İlk satın alma süreçlerinde geri plana atılırlar. PDKS programları çoğu zaman PDKS Cihazlarının yanında hediye/bonus olarak sunulurlar. Fakat PDKS yazılımlarının değeri genellikle iş işten geçtikten sonra anlaşılır. PDKS Cihazları belirlenen noktalara monte edilir. Turnikeler ve kapılar PDKS Cihazları ile kontrol altına alınır. Sistemin ilk çalıştırılması ve devreye alınmasından sonra sıra işletmenin ihtiyaç duyduğu raporları almaya ve PDKS cihazlarını yönetmeye gelir. PDKS Cihazları ile birlikte hediye olarak sunulan PDKS Yazılımları işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamakta genellikle yetersiz kalırlar. Şartnamelerde veya taleplerde PDKS Yazılımının özellikleri hakkında detaya inilmediği için genellikle ikinci bir satın alma süreci yaşanır.

PDKS NEDİR?

PDKS Programı satın alma sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için işletmelerin en az üç departmanının beraber çalışması gerekir. Bunlar satın alma, insan kaynakları ve bilgi işlem departmanlarıdır. Eğer PDKS Programından üretim ile ilgili raporlar da alınacak ise üretim planlama departmanından da bir katılımcının bulunması daha sağlıklı sonucun alınmasını sağlayacaktır. İşletmeler, kendilerine en uygun ve en verimli sonucu verecek PDKS Sistemine sahip olabilmek için, bu departmanların satın alma süreçlerine mutlaka dahil olmasını sağlamalıdır. Sonuç olarak PDKS sistemleri işletmelerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklı PDKS cihazları ve PDKS Yazılımı ile oluşturulabilir. İşletmeler PDSK sistemi seçimlerini yaparken;

1. Doğru departman temsilcilerinin sürece katılımını sağlamalıdır.

2. Dışarıdan alınacak PDKS Danışmanlık hizmetini, konusunda uzman personelleri barındıran PDKS Firmalarından almalıdırlar.